Kuriame Lietuvos ateitį

NaujienosKomentarai įrašui Kuriame Lietuvos ateitį yra išjungti

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-305 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. ĮV-997 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-K-306 priemonę „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“ pakeitimo“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui „Vilkaviškio kultūros centro infrastruktūros atnaujinimas, siekiant aukštesnės kultūros paslaugų kokybės, prieinamumo ir interaktyvumo“, projekto Nr. 07.1.1-CPVA-K-306-03-0003 (toliau – Projektas), įgyvendinti yra skirtas iki 730 327,66 Eur finansavimas. Vilkaviškio rajono savivaldybės prisidėjimas – 312 997,58 Eur.

„Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.“

Projekto įgyvendinimo metu bus atliktas dalies patalpų remontas, įsigyta salės ir scenos įgarsinimo sistema, scenos apšvietimo sistema, scenos kėlimo mechanizmas, scenos užuolaidos ir jų pakabinimo mechanizmas, scenos ir žiūrovų salės grindų danga bei žiūrovų kėdės, kino ir salės erdvinio garso sistema bei lauko scena.

Pranešama, kad be Europos Stuktūrinių fondų paramos tokios apimties projektas negalėtų būti įgyvendinamas.

 

Internetinių svetainių kūrimas: FANCY.LT

© 2017 Vilkaviškio kultūros centras. Visos teisės saugomos įstatymo

Skip to content