Padaliniai

 

Alvito g. 7, LT-70057, Alvitas, Vilkaviškio rajonas

Darbuotojai:
Kultūrinės veiklos vadybininkė Angelė Blažaitienė
Tel.: 8 612 12 742
El. paštas: alvitokrastas@gmail.com

Kolektyvai:
Liaudiškos muzikos kapela „Širvinta“                                                                                                Vad. Linas Penkaitis                                                                                                                          tel. 8 612 53402                                                                                                                                    El. paštas: linaspenkaitis@gmail.com

Veikla:

Alvitas – kaimas Vilkaviškio rajone, pusiaukelėje tarp Vilkaviškio ir Virbalio (po 7 km nuo abiejų miestų). Alvite gyvena apie tūkstantis gyventojų.

Vilkaviškio kultūros centro Alvito padalinys įsikūręs Alvito bendruomenės namuose ir naudojasi 100 vietų sale.

Nuo seno Alvitas garsėja Šv. Onos atlaidais. Kasmet liepos mėnesį į juos susirenka daugybė maldininkų, prekiautojų ir šventės dalyvių iš visų Lietuvos pašalių. Po atlaidų vyksta kermošius, kuriame galima „baronką“ ar atlaidų saldainį įsigyti, o Liepų parke iki vėlumos netyla vietinių bei kviestinių atlikėjų pasirodymai bei smagios atrakcijos. Tai didžiausias renginys Alvite sutraukiantis daugybę svečių.

Lapkričio 23 dieną, aidint karių salvėms, Alvito savanorių kapinėse minima Lietuvos kariuomenės diena. Prie paminklo Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyviams atminti dedamos gėlės, degamos atminimo žvakutės. Minėjimo dalyviai vaišinami kareiviška koše.

Jau tapo tradicija susirinkti Liepų parke ir giedoti Tautišką giesmę.

Nelieka užmirštos ir tradicijos. Kasmet rengiamos Atvelykio šventės, adventiniai vakarai. Jau tradicija tapo vakarojimai Kazio Bradūno tėviškėje “Kiršų vasara”, pažintiniai žygiai ir įvairiausi kūrybiniai užsiėmimai. Rengiamos parodos ir jų pristatymai. Daug dėmesio skiriama miestelio erdvių puošybai bei kitoms akcijoms.

Alvite rengiamuose Valstybinių švenčių minėjimuose (Laisvės gynėjų, Lietuvos Valstybės atkūrimo bei Lietuvos nepriklausomybės dienose) noriai dalyvauja Alvito daugiafunkcio centro mokyklos, Alvito bendruomenės nariai, bibliotekos darbuotojai.

Šeimenos seniūnijoje gyvenantys negalią turintys žmonės nuolat kviečiami į jiems skirtas popietes, susitikimus. Šiuose ir daugelyje kitų renginių organizatoriams noriai talkina Neįgaliųjų draugijos Šeimenos seniūnijos grupės nariai, Alvito parapijos nariai, seniūnijos darbuotojai.

Nuo seno Alvitas garsėja Šv. Onos atlaidais. Kasmet liepos mėnesį į juos susirenka daugybė maldininkų, prekiautojų ir šventės dalyvių iš visų Lietuvos pašalių. Po atlaidų vyksta kermošius, kuriame galima „baronką“ ar atlaidų saldainį įsigyti, o Liepų parke iki vėlumos netyla vietinių ir kviestinių atlikėjų pasirodymai bei smagios atrakcijos. Tai didžiausias renginys Alvite sutraukiantis daugybę svečių.

Bartninkai, LT-70328, Vilkaviškio rajonas

Darbuotojai:
Kultūrinės veiklos vadybininkė  Loreta Kelnerienė
Tel.: 8 618 77 332;
El. paštas: loretakeln@gmail.com

Kolektyvai:                                                                                                                                Merginų vokalinis ansamblis „Svajonė“                                                                                           Vad. Rima Berentaitė                                                                                                                          tel. 8 612 82 675                                                                                                                                    El. paštas rima.berentaite@gmai.com

Veikla:
Bartninkų padalinys įsikūręs miestelio bendruomenės „Aista“ namų pastate. Kultūrines paslaugas teikiančios įstaigos patalpos yra suremontuotos bei pritaikytos veiklai. Yra 100 vietų koncertinė salė.
Padalinio darbuotojai bendradarbiauja su vietinės seniūnijos, mokyklos, bibliotekos, parapijos darbuotojais.
Bartninkuose vyksta daugybė švenčių, renginių, koncertų, susitikimų. Dauguma iš jų jau yra tapę tradiciniais ir kasmet laukiamais. Vienas iš tokių renginių – Petrinių šventė, kas metai organizuojama Bartninkuose po Šv. Petro ir Povilo atlaidų. Šventiniame šurmulyje – įvairiose rungtyse, varžybose, atrakcijose – dalyvauja ne tik vietiniai bei svečiai, bet ir anksčiau čia gyvenę žmonės.
Rudens vakaronės „Derlių surinkę smagiai pasibūkim“ metu be nuotaikingų meno mėgėjų pasirodymų dar vyksta kulinarinio paveldo demonstravimai, gražiausių seniūnijos sodybų bei darbščiausių žemdirbių apdovanojimai.
Kasmetinės Užgavėnių šventės Bartninkuose laukia ir jaunas, ir senas. Jos metu nuotaikingi persirengėliai aplanko kiekvieną kiemą ar sodybą. Vakare prie laužo galima ne tik blynų ar kitų gardumynų paragauti, smagiai pašėlti, bet ir būrimo salone ateitį sužinoti.
O štai Atvelyko šventė, kuri skirta vaikams ir jaunimui, kas metai vis kitokia. Vienais metais prisimenamos tradicijos ir papročiai, kitais dainuojamos tam skirtos dainos, žaidžiami žaidimai, dar kitais vyksta edukacinės margučių marginimo pamokėlės. Populiarios ir advento bei gavėnios susikaupimo popietės, kuriose mintimis su parapijiečiais mielai dalinasi parapijos klebonas.
Dar vienas smagus ir tradiciniu tapti pretenduojantis renginys – Šeimų šventė. Jo metu įvairiausias veiklas vykdo skirtingo amžiaus grupių atstovai. Tai laikas, kai visa šeima gali pabūti kartu vieningi ir linksmi. Iš karto po Žolinės atlaidų Bartninkų seniūnijos bendruomenių jaunimas susirenka į Sportinių estafečių šventę. Po smagių rungčių apdovanojamos šauniausios komandos, vyksta diskoteka po atviru dangumi.

Liepų g. 1, LT-70328, Gižų kaimas, Vilkaviškio rajonas

Darbuotojai:
Kultūrinės veiklos vadybininkė Virginija Svirupskienė
Tel.: 8 656 40446
El. paštas: gizukultura@gmail.com

Veikla:

Gižų kultūros namuose yra erdvi 150 vietų salė su balkonu. Jaukią renginių aplinką padeda sukurti skoningai įrengtas židinys. Kultūros namai turi gerą įgarsinimo bei apšvietimo aparatūrą. Yra įsigiję estradinio ansamblio instrumentų komplektą.
Gižuose kultūrinis gyvenimas gana aktyvus. Renginius, skirtus įvairių amžiaus grupių gyventojams, čia organizuoja kultūros namų, bibliotekos darbuotojai, Gižų kaimo bendruomenės ir Gižų Kazimiero Baršausko pagrindinės mokyklos aktyvas. Miestelyje minimos valstybinės šventės, rengiami knygų pristatymai, žymių kraštiečių paminėjimai, susitikimai, popietės, vykdomos gerumo bei kitos akcijos.
Nepamiršta gižiečiai ir senovės lietuvių papročių. Kas metai čia rengiama Užgavėnių šventė su nuotaikingomis persirengėlių vaikštynėmis, ant laužo verdama sriuba, kepamais blynais, karšta arbata. Gegužės mėnesį visi tradiciškai renkasi į tradicinę kaimo bendruomenės šeimų šventę. Tai renginys, skirtas pagerbti tėvelius ir pasidžiaugti gražiomis, darniomis šeimomis. Kasmet vis įdomiau minima ir vaikų gynimo diena, kurios metu mažieji šoka, dainuoja, vaidina.
Vasara Gižuose taip pat gausi renginiais. Birželis klega smagia Šv. Antano atlaidų švente, liepa ir rugpjūtis į gražiausias seniūnijos sodybas sukviečia kraštiečius bei visus, kurie neabejingi megztoms, lipdytoms, pieštoms, drožtoms ar kaip kitaip padirbintoms varlėms, mat prie kūdros čia rengiama didžiulė Varlių šventė. Vasaros linksmybės baigiamos tradicine vasaros palydų švente, kurioje skamba muzika, liejasi dainos, savo gebėjimus rodo ne tik vietiniai, bet ir iš svetur atvykę kolektyvai. Rudeniop į jaukius renginius (popietes, pokalbius, susitikimus, vakarones, kūrybines dirbtuves ir kt.) seniūnijoje gyvenantys renkasi senjorai, žmonės su negalia, socialinės rizikos šeimos. Metai Gižuose baigiasi gražia kalėdine popiete vaikams ir didelio dėmesio susilaukusiu Naujametiniu žiburėliu jų tėveliams.

Sūduvos g. 11, LT-70340, Gražiškiai, Vilkaviškio rajonas

Darbuotojai:
Kultūrinės veiklos vadybininkė Sigutė Žemaitienė 
Tel.: 8 637 80 607                                                                                                                                El. paštas bagurskaite@gmail.com

Kolektyvo vadovė Aldona Krapavickienė
Tel.: 8 342 54 944; 8 611 18 329
El. paštas: krapavickai@gmail.com

Kolektyvai:
Folkloro ansamblis „Gražupis“ (vad. A. Krapavickienė)

Veikla:

Kultūros namai įsikūrę Gražiškių bendruomenės namuose, kur yra erdvi 200 vietų salė su gera akustika ir nemaža scena kolektyvų pasirodymams. Žiemą pastatas šildomas vietinės katilinės biokuru.
Padalinyje rengiama daug švenčių, popiečių, susitikimų, koncertų bei kitų renginių, kuriuose noriai dalyvauja ne tik vietiniai meno mėgėjai, bet ir kolektyvai iš svetur.
Virš 30 metų padalinio vadovė A.Jankauskienė puoselėja ir išnykti neleidžia unikaliai, tik Gražiškių krašte išsaugotai „Šyvio šokdinimo“ tradicijai. Tarpkalėdžio metu grupė persirengėlių su tam tikra teatralizuota programa lanko aplinkinių kaimų ir net rajono gyventojus. Kiekvienais metais Gražiškiuose švenčiamos Užgavėnių, Sekminių, Joninių šventės, vyksta kalėdiniai renginiai vaikams. Organizuoti daugelį šių renginių kultūros darbuotojams noriai talkina Gražiškių gimnazijos bendruomenės nariai. Kartu su tėveliais šventėse jie verda sriubas, kepa blynus, o pavasarinėje Kaziuko mugėje net prekiauja savo dirbiniais ir skanumynais. Mažąsias Velykėles su senaisiais papročiais Atvelykio metu miestelio mažiesiems kas metai surengia bibliotekininkė N. Dubickienė.
Aktyvią projektinę veiklą vysto Gražiškių jaunimo klubas „Ateitis“. Prie jau įvykdytų projektų „Siena ne riba“, „Naktis mokykloje“, „Sportinė diena“ pagal galimybes prisideda ir bendruomenės nariai, kultūros darbuotojai.
Viena iš didžiausių ir spalvingiausių metų švenčių Gražiškiuose yra Vasaros šventė, kurios metu dėmesio nestokoja nei jaunas, nei senas. Savo programas miestelio gyventojams ir svečiams rodo ne tik vietiniai meno kolektyvai, bet ir žinomi respublikos atlikėjai. Vasaros šventė –puikus kraštiečių, gausiai sugrįžtančių į gimtinę, sambūris.
Jau tapo tradicija Gražiškiuose švęsti Mokytojo dieną. Savo triūso dėl kitų negailintys pedagogai tą dieną džiuginami buvusių mokinių koncertais, pasirodymais bei parodomis. Į iškilmes sukviečiami ir pedagogai senjorai.
Paskutinį spalio sekmadienį Gražiškiuose organizuojamas šio krašto laisvės kovų dalyvių atminimui skirtas renginys. Lapkričio mėnesį dažnai susiburia darbus užbaigę seniūnijos žemdirbiai. Metų rato pabaigoje tradiciškai rikiuojasi adventinių ir kalėdinių renginių vaikams bei suaugusiems ciklas.

Klausučių g. 20, LT-70462, Klausučių kaimas, Vilkaviškio rajonas

Darbuotojai:
Kultūrinės veiklos vadybininkas Ramūnas Puodžiūnas                                                                 Tel.: 8 631 41129
El. paštas: ramunass2@gmail.com
Kolektyvai:
Meno mėgėjų kolektyvų nėra. Linijinių šokių klubo (vad. S. Jankienė) ir vokalinės studijos užsiėmimai vykdomi visuomeniniais pagrindais.
Techninė bazė:
• 300 vietų salė;
• 100 vietų salė;
• konferencijų salė;
• vienas įgarsinimo komplektas;
• pianinas;
• multimedijos projektorius, ekranas.
Veikla:
Vilkaviškio rajono šiaurės vakaruose abipus Vilkaviškio–Kudirkos Naumiesčio plento driekiasi Klausučių seniūnijos kaimai. Seniūnijos centras – Klausučiai – yra įsikūręs tarp Šeimenos–Širvintos upių ir 10 kilometrų atstumu nutolęs nuo Vilkaviškio miesto. Klausučių seniūnijoje gyvena apie 3500 gyventojų.
Klausučiuose visus metus gausu renginių. Vyksta vietinių bei atvykstančių kolektyvų bei atlikėjų koncertai. Minimos valstybinės šventės: Laisvės gynėjų diena, Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Organizuojami edukaciniai renginiai, mokymai, seminarai. Stengiamasi į renginių organizavimą įtraukti vietos jaunimą, taip skatinamas jų aktyvumas, kūrybiškumas.
Kiekvieną pavasarį čia vyksta Vilkaviškio rajono visuomeninių organizacijų vokalinių ansamblių šventė „Pavasario giesmė“, kurios vien dalyvių skaičius persirita per 100. Seniūnijos gyventojai myli ir noriai lanko šią šventę bei kas metai nekantriai jos laukia. Tikėtina, kad gražia tradicija taps ir ne taip seniai pradėtas rengti Vilkaviškio rajono liaudiškos muzikos kapelų suvažiavimas „Vieškelio vingiais“. Į jį sukviestos liaudiškos muzikos kapelos savo klausytojus linksmina dailiai sutvarkytame Klausučių parke. Į kasmet vis spalvingesnę Klausučių kaimo šventę „Super vasara“ žiūrovai suvažiuoja ne tik iš aplinkinių kaimų, bet ir iš viso rajono.
Gausus renginiais ir Advento bei Kalėdinis laikotarpis. Po susikaupimo popiečių, rimties vakarų prasidėjusios šventinės linksmybės: Kalėdų eglės įžiebimas, Kalėdiniai vakarėliai mažiesiems bei augesniems, Naujųjų metų žiburėlis įtraukia visus ir mažus, ir senus.

Vasario 16-sios g. 32, LT-70482, Pilviškiai, Vilkaviškio rajonas

Darbuotojai:
Kultūrinės veiklos vadybininkė Jūratė Račkelienė
Tel. 8 342 67 110; 8 656 20 031                                                                                                       El. paštas: jurate.pilviskiukultura@gmail.com

Mėgėjų meno kolektyvo vadovai:
Albinas Šlakaitis
Tel.: 8 616 49442
El. paštas: albinas.slakaitis@gmail.com
Irma Puodžiukaitienė
Tel.: 8 622 55 972
el. paštas: sesuperomas@gmail.com

Eglė Šeštakauskienė
Tel.: 8 647 32 940
el. paštas: sestakauskiene@gmail.com

Kolektyvai:
Mišrus vokalinis ansamblis „Jovaras“ (vad. A. Šlakaitis);
Mėgėjų teatras „Bajorgalis“ (vad. I. Puodžiukaitienė).                                                            Liaudiškų šokių kolektyvas „Šešupė“ (vad. E. Šeštakauskienė).                                        Liaudiškos muzikos kapela „Pilvė“ (vad. A .Šlakaitis)

 

Veikla:
Pilviškių kultūros namai yra įsikūrę 14 km nuo Vilkaviškio rajono centro, pačiame miestelio centre. 2008 m. baigtas įstaigos kapitalinis remontas, o 2014 metais Europos žemės ūkio plėtros projekto dėka atnaujintas jos fasadas. Lankytojai gali naudotis 180 vietų žiūrovų sale bei jaukiais repeticijų kambariais. Kultūros darbuotojai nuolat bendradarbiauja su Pilviškių miestelio bendruomene, Pilviškių „Santakos“ gimnazija, seniūnija ir kitomis organizacijomis.
Kultūros įstaigoje nuolat vyksta įvairūs seminarai, koncertai. Kiekvienais metais pilviškiečiai yra kviečiami į literatūrines popietes, rankdarbių parodas, vakarones.
Drauge su Pilviškių gimnazijos „Santaka“ darbuotojais bei mokiniais organizuojami Valstybinių švenčių paminėjimai, nuotaikingos Užgavėnių šventės. Pilviškių kultūros namų neaplenkia ir Lietuvoje gerai žinomi muzikos atlikėjai.
Į tradicinę Tarptautinės Teatro dienos paminėjimo šventę „Teatrališkasis Pilviškių pavasaris“ renkasi ne tik Vilkaviškio, bet ir gretimų rajonų teatralai. Renginio metu jie rodo žiūrovams savo spektaklius, aptaria mėgėjų teatro aktualijas.
Smagiomis dainomis, linksmais šokiais bei įdomiomis atrakcijomis pasižymi ir tradicinės Joninės bei Pilviškių miestelio šventė „Lik sveika, vasara!“. Niūrių žiemos vakarų seniūnijos gyventojai jau neįsivaizduoja be kas metai vis kitaip rengiamo „Advento vakarų“ ciklo, žaismingos miestelio eglės įžiebimo šventės ar visus norinčius dalyvauti vos talpinančio Senųjų metų palydų renginio.

Internetinių svetainių kūrimas: FANCY.LT

© 2017 Vilkaviškio kultūros centras. Visos teisės saugomos įstatymo

Skip to content