Folkloro ansambliai

FOLKLORO ANSAMBLIS ,,SŪDUVIAI“

 

Kolektyvo vadovė Jūratė Drunienė
Tel.: 8 616 92 337
El. paštas: jurka.dr@gmail.com

Folkloro ansamblis susikūrė vadovės Daivos Ambrasaitės iniciatyva 1989 metų rudenį. Švęsdamas kūrybinės veiklos penkmetį, kolektyvas išsirinko „Sūduvių“ vardą. Nuo 2001 m. ansambliui vadovavo Nijolė Skinkienė.
2002 metais „Sūduviai“ buvo tarp trijų pretendentų „Aukso Paukštei“ laimėti. Kolektyvui suteikta II kategorija.
Ansamblyje šoka ir dainuoja apie trys dešimtys 14–80 metų dalyvių. Kolektyvo repertuare – Suvalkijos regiono folkloras: dainos, šokiai, rateliai, instrumentinė muzika, pasakojamoji ir smulkioji tautosaka. Dauguma atliekamų kūrinių yra išmokti tiesiogiai iš pačių pateikėjų, tik nedaugelis – iš leidinių.
„Sūduviai“ yra parengę edukacinių programų: advento „Saulė eina ratu“, „Javapjūtės papročiai Suvalkijoje“, „Stovi Šyvis pabalnotas“, audimo „Ne šiaip jos audė baltas drobes“, šienapjūtės „Man dalgelė balto plieno“, Joninių „Kupole, rože“, „Čyru vyru pavasaris“ – vaikams. Pati naujausia programa „Gražūs mūsų nameliai“, skirta įkurtuvėms ir parengta 2014 m. Dainų šventės folkloro dienai.
Gruodžio mėnesį, ne tik Vilkaviškio, bet ir aplinkinių rajonų moksleivių, bendruomenių narių labai mėgstama advento programa „Saulė eina ratu“.
Per savo kūrybinės veiklos laiką ansamblis atstovavo Lietuvai tarptautiniuose festivaliuose Vengrijoje, Kroatijoje, Lenkijoje, Rusijoje. Dalyvauta Latvijoje vykusiame „Baltica“ festivalyje, Kaliningrade vykusiose Lietuvos kultūros dienose. Savo regioną „Sūduviai“ garsino ir Klaipėdoje vykusioje Europiadoje. Čia pirmajame Europos tautų festivalio koncerte, skirtame etninės kultūros pristatymui, vyko tautinio kostiumo paradas. Jame visus sužavėjo suvalkietiškų kaišytinių prijuosčių raštai, spalvos, ornamentika. Daugelis rūbų išausta Vilkaviškio kultūros centre veikiančioje „Mažojoje audimo artelėje“.
2014 m. ansamblis dalyvavo tautinio kostiumo konkurse, kurį rengė Lietuvos liaudies kultūros centras ir Lietuvos televizija.                                                                                                          Nuo 2017 m. kolektyvui vadovauja Jūratė Drunienė.
„Sūduviai“ aplankę daugelį Lietuvos miestų bei miestelių, yra ir nuolatiniai festivalio „Žalias ąžuolėli“, vykstančio J. Basanavičiaus tėviškėje, dalyviai, dažni Liaudies buities muziejaus Rumšiškėse svečiai. Ne kartą vilkaviškiečiai savo krašto garbę yra gynę LRT laidose „Gero ūpo“ bei „Duokim garo

FOLKLORO ANSAMBLIS „LANKUPA“

Kolektyvo vadovė Daiva Ambrasaitė
Tel.: 8 611 43 678
El. paštas: d.ambrasaite@vilkaviskis.lt

„Lankupa“ susibūrė 2005 metais. Vilkaviškio kultūros centro kolektyvu tapo 2008-aisiais. Nuo pat jo susikūrimo ansambliui vadovauja Daiva Ambrasaitė.
Kolektyvas dainuoja tik suvalkietiškas dainas, šoka Suvalkijoje ir kituose Lietuvos regionuose šoktus šokius, žaidimus. Ypač daug dėmesio skiriama tautiniams rūbams. Atskiros kostiumų detalės gaminamos pagal Lietuvos muziejuose esančius Vilkaviškio krašto drabužių pavyzdžius.
Naudodamas autentišką tautosakinę medžiagą, kolektyvas rengia įvairias edukacines programas: „Šokių vakarai Suvalkijoje“, „Vilkaviškio krašto sakmės ir padavimai“ ir kt.
Ansamblis dalyvavo Lietuvos dainų šventėse: „Būties ratu“ (2007 m.), „Amžių sutartinė“ (2009 m.), „Čia – mano namai“ (2014 m.). Svečiavosi tarptautiniuose folkloro festivaliuose „Baltica” (2008 m. ir 2011 m.), „Atataria lamzdžiai“ (2012 m., 2013 m.). Ne kartą linksmino žiūrovus Užgavėnių šventėje Rumšiškėse (2012 m., 2013 m.). 2012 metais dalyvavo Jotvingių Jorės šventėje Ožkiniuose (Punsko vaivadija, Lenkija), koncertavo dailininkės Magdelenos Stankūnienės jubiliejiniame renginyje Seimo rūmuose (2014 m.), „Baltijos kelio“ 25-mečio renginyje Ukmergėje (2014 m.), Lietuvos televizijos laidoje „Duokim garo“ ir kt.
Populiarindama etninę kultūrą, „Lankupa“ nuolat dalyvauja rajono bendruomenių šventėse. Koncertuota Rasos šventėje Kalvarijoje, Sudarge, šventėje „Gelgaudiškio armonika“ (Šakių r. sav.), gyvosios archeologijos dienoje Kirvakalnyje prie Varnupių piliakalnio (Marijampolės r. sav.), regiono folkloro šventėje „Žalias ąžuolėli“ J. Basanavičiaus gimtinėje (Ožkabalių k., Vilkaviškio r. sav.) ir kt.
Ansamblis nuo 2011 metų kiekvieną rudenį rengia šokių vakarones „Kaip moku – taip šoku!

GRAŽIŠKIŲ FOLKLORO ANSAMBLIS „GRAŽUPIS“
Kolektyvo vadovė: Aldona Krapavickienė
Tel.: 8 342 54944; 8 611 18 329
El. paštas: krapavickai@gmail.com

Tai pats seniausias folkloro ansamblis Vilkaviškio rajone, susikūręs dar 1987 metais.
„Gražupis“ – nuolatinis Lietuvos Dainų švenčių ir folkloro festivalių „Baltica“ dalyvis. Per metus kolektyvas surengia 15–20 koncertų.
Paruoštos dvi edukacinės programos: „Mergvakaris“ ir „Jaunavedžių išleidimas į šliūbą“, kuriomis nuolat talkinama J. Basanavičiaus sodybos-muziejaus darbuotojams, kurie rengia čia užsukančių jaunavedžių sutiktuves.
2012 metais kolektyvas šventė savo kūrybinės veiklos 25-metį.
2014 metais „Gražupis“ išleido Gražiškių krašto senovinių dainų kompaktinę plokštelę.
Folkloro ansambliui pripažinta II mėgėjų meno kolektyvų kategorija.

VIŠTYČIO FOLKLORO ANSAMBLIS „ŠILOJAI“

Kolektyvo vadovė Aldona Krapavickienė
Tel. 8 342 54944; 8 611 18 329
El. paštas krapavickai@gmail.com

Folkloro ansamblis „Šilojai“ susibūrė 1999 metais.
Kolektyvas tapo tartum šio krašto liaudies lobynu, kuriame dainuojamos tik Vištyčio krašto senovinės dainos, šokami šokiai, žaidžiami žaidimai.
2007 m. paruošė edukacinę programą „Rugiapjūtės pabaigtuvės“ ir tais pačiais metais su šia programa dalyvavo Lietuvos Dainų šventėje „Būties ratu“.
Kolektyvas „Šilojai“ yra nuolatinis Dainų švenčių ir tarptautinių folkloro festivalių „Baltica“ dalyvis. Aktyviai koncertuoja ne tik Lietuvoje, jo dainų klausosi ir įvairiose šventėse Lenkijos Respublikoje bei Kaliningrado srityje.
2014 metais „Šilojai“ šventė savo kūrybinės veiklos 15 metų jubiliejų.
2015 metais pavasarį kolektyvas išleido Vištyčio krašto senovinių dainų kompaktinę plokštelę.
„Šilojams“ suteikta II mėgėjų meno kolektyvų kategorija.

Internetinių svetainių kūrimas: FANCY.LT

© 2017 Vilkaviškio kultūros centras. Visos teisės saugomos įstatymo

Skip to content