Ieškome kolegos (-ės).

NaujienosKomentarai įrašui Ieškome kolegos (-ės). yra išjungti

Vilkaviškio kultūros centrui reikalingas darbuotojas  – Karklinių kultūrinės veiklos vadybininkas (-ė) (darbo vieta – Karklinių k., Keturvalakių s., Vilkaviškio r.) 20 val. darbo savaitėšioms funkcijoms vykdyti:

planuoti ir organizuoti Karklinių padalinio veiklą;

nustatytu laiku Vilkaviškio kultūros centrui pristatyti su Keturvalakių seniūnijos seniūnu suderintas (raštu) veiklos programas bei ataskaitas;

koordinuoti Karklinių padalinio veiklą su vietos organizacijomis, Keturvalakių seniūnija, mokykla, religine bendruomene bei kitomis su kultūrine veikla susijusiomis institucijomis;

organizuoti valstybinių švenčių ir atmintinų datų paminėjimus, kalendorines šventes, kaimų sueigas, vakarones, parodas ir kt.;

vesti renginius, viešai atlikti personažų vaidmenis, deklamuoti, skaityti prozos kūrinius;

teikti mobilias kultūrines paslaugas Karklinių seniūnijos teritorijoje (pagal poreikį);

organizuoti mokamus renginius, parduoti pramoginius bilietus ir už gautas pajamas atsiskaityti Vilkaviškio kultūros centro buhalterijai;

rengti programinio finansavimo projektus ir juos įgyvendinti;

rengti ir įgyvendinti sociokultūrinius, etnokultūros bei edukacinius projektus;

organizuoti profesionalių ir mėgėjų meno kolektyvų koncertus, spektaklius ir kt. renginius;

pagal galimybes užtikrinti meno mėgėjams geras darbo sąlygas;

kontroliuoja mėgėjų meno kolektyvų veiklą, jos turinį;

savalaikiai informuoti visuomenę apie Keturvalakių seniūnijoje vykstančius kultūrinius ir kt. renginius;

vesti darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir nustatytu laiku juos pateikia Vilkaviškio kultūros centrui;

kelti kvalifikaciją;

užtikrinti patalpų bei aplinkos švarą ir tvarką;

tausoti priskirtą materialinį turtą;

dirbti vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais bei Vilkaviškio kultūros centro direktoriaus įsakymais, vidaus tvarką nustatančiais dokumentais ir šiais pareiginiais nuostatais;

vykdyti kitus šiuose pareiginiuose nuostatuose nenumatytus nenuolatinius Vilkaviškio kultūros centro direktoriaus pavedimus.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  1. Turėti aukštąjį arba aukštesnįjį meno arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
  2. Privalumas – kultūrinio darbo patirtis;
  3. Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu);
  4. Mokėti taikyti praktikoje dokumentų rengimo taisykles;
  5. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

 

 

 

Pareiginės algos koeficientas (nuo 0,62 iki 0,76 bazinio dydžio) bus nustatytas pagal profesinio darbo patirtį.

Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu info@vilkkc.lt  iki 2024 m. birželio 26 d.

Internetinių svetainių kūrimas: FANCY.LT

© 2017 Vilkaviškio kultūros centras. Visos teisės saugomos įstatymo

Skip to content